Bản tin cảnh báo, dự báo TNNDĐ vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 5/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 5 NĂM 2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là0,29m tại TT Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội (Q.175) và dâng cao nhất là1,56m tại tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,33m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (28 công trình): TP. Hà Nội, BắcNinh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (13 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (10 công trình): TP.Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam và Nam Định.

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}