Bản tin cảnh báo, dự báo TNNDĐ vùng Bắc Trung Bộ tháng 5/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 5 NĂM 2015

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại Phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,97m tại phường Trung Chính, huyện

Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 8,02m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4- TH).

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}