Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 3 Năm 2024

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 02 năm 2024 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 331cm, giảm 23cm so với tháng trước, tăng 1cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 4cm so với tháng 02 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 349cm (ngày 8/02/2024), giá trị mực nước nhỏ nhất là 316cm (ngày 22/02/2024).

Trong tháng 02 năm 2024, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 76,3m3/s, giảm 29,1m3/s so với tháng trước, tăng 1,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 02 năm 2024, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 184,6 triệu m3, giảm khoảng 97,8 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

            Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

2. Đề xuất, kiến nghị

            Tổng lượng nước tại trạm An Thạnh trong tháng 02 năm 2024 có xu hướng giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

            Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh tăng so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để duy trì chất lượng nguồn nước luôn được tốt, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất.

Xem chi tiết tại đây: