Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Vu Gia – Thu Bồn Tháng 1 Năm 2023

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035 km2.

Lượng mưa hàng năm trên lưu vực sông từ 2.000 – 4.000mm và được phân bố như sau: từ 3.000 – 4.000mm ở vùng núi cao như Trà My, Tiên Phước; từ 2.500 – 3.000mm ở vùng núi trung bình như Khâm Đức, Nông Sơn, Quế Sơn; từ 2.000 – 2.500mm ở vùng núi thấp và đồng bằng ven biển: Tây Giang, Đông Giang, Ba Na, Hội Khách, Ái Nghĩa, Giao Thuỷ, Hội An, Đà Nẵng.

– Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 02 trạm thủy văn, 01 trạm tài nguyên nước. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn vào khoảng 24 tỷ m3, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2. Mùa lũ từ tháng X – XII (3 tháng), có lượng dòng chảy chiếm khoảng 64,8% Wnăm.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện nay lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 27 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh 800.703 m3/ngày, tầng chứa nước qp 201.618 m3/ngày.

1. Tài nguyên nước mặt

Tại trạm Phú Ninh, Mực nước trung bình tháng 12 năm 2022 trên sông Yên Thuận là 3172cm, giảm 16cm so với tháng trước, giảm 26cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 14cm so với tháng 12 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3219cm (ngày 16/12/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3150cm (ngày 30/12/2022).

Trong tháng 12 năm 2022, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 28,6m3/s, giảm 10,5m3/s so với tháng trước, giảm 18,7m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 76,7triệu m3, giảm 24,8 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

  1. Tài nguyên nước dưới đất
Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh):

          Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 7/15 công trình mực nước dâng, 4/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/15 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,82m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16b-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (QT3a-QD).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16b-QD) và sâu nhất là -4,92m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (QT3b-QD)

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/7 công trình mực nước hạ và 2/7 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Điện Hòa, Tx.Điện Bàn, Quảng Nam (QT4a-QD).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,28m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -5,95m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9bQN)

Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

3. Đề Xuất, Kiến Nghị
Đối với tài nguyên nước mặt

Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh bị giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án chủ động tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng nước trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Phú Ninh vẫn duy trì ở mức rất tốt có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.