Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Đồng Nai Tháng 5 Năm 2024

Lưu vực sông Đồng Nai là một trong các lưu vực sông lớn của Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng V đến tháng X, mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Hiện nay trên lưu vực sông Đồng Nai có 39 trạm thủy văn, 02 trạm tài nguyên nước. Lượng mưa hàng năm trên lưu vực sông khoảng 1.950mm và biến đổi từ nơi thấp là 1.200 – 1.600mm (vùng hạ lưu, lưu vực sông Vàm Cỏ…), lên nơi cao là 2.600 – 2.800mm (trung lưu sông Đồng Nai, một phần thượng lưu sông Bé, thượng lưu sông La Ngà …). Vùng ven biển mưa biến đổi từ 700 – 800mm (Phan Rang-Phan Rí) đến 1.800 – 2.000mm (thượng lưu các sông Cái, Quao, Kabét, Dinh…).

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: Lưu vực sông Đồng Nai hiện nay có 155 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 7 tầng chứa nước chính chia thành hai khu vực Đông Bắc và Tây Nam của lưu vực: Khu vực phía Tây Nam gồm 5 tầng là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21); khu vực phía Đông Bắc gồm 2 tầng: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 1.754.982m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 3.176.253m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 1.594.607m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 2.459.938m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.506.949m3/ngày, tầng chứa nước Q là 126.797 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 5.550.068 m3/ngày.

1.Tài nguyên nước mặt

Trong tháng 4 năm 2024, mực nước trung bình trên sông Đa Nhim không thay đổi so với tháng trước. Lưu lượng nước không thay đổi so với tháng trước. Tổng lượng nước đến trạm Đại Ninh khoảng 4,8 triệu m3. Cảnh báo mực nước trung bình trong tháng 4 thấp hơn 12cm so với mực nước dâng bình thường tại hồ Đại Ninh. Chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Trong tháng 4 năm 2024, mực nước trung bình trên sông Đồng Nai so với tháng trước có xu thế tăng 0,31%. Lưu lượng nước có xu thế tăng 25,4% so với tháng trước. Tổng lượng nước đến trạm Cát Tiên khoảng 239,3 triệu m3. Chất lượng nước sông Đồng Nai có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt  nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. 

2. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng trước có xu thế hạ tại tất cả các tầng chứa nước. Chất lượng nước mùa mưa năm 2023 trên lưu vực sông Đồng Nai hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên có một số chỉ tiêu vượt như Mn, F và NH4+.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế hạ tại các tầng chứa nước qp2-3, qp1, n22, n21, có xu thế dâng tại tầng chứa nước q, β(n2-qp) và qp3.

Trên lưu vực sông Đồng Nai thời điểm hiện tại có 8 công trình có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép.

Sơ đồ diễn biến mực nước

3. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Trong tháng 4 năm 2024, tổng lượng nước tại trạm Đại Ninh không thay đổi so với tháng trước, tại trạm Cát Tiên tăng 48,1 triệu m3 so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước phù hợp để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đại Ninh không thay đổi, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tại trạm Cát Tiên giảm so với tháng trước, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án phù hợp để nguồn nước đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai; Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh; huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn chung, chất lượng nước dưới đất tại các tầng chứa nước trên lưu vực sông Đồng Nai trong mùa mưa năm 2023 đa số nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, F và NH4+ vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: