Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Phú Yên Tháng 1 Năm 2023

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.
Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.
Tổng lượng nước
Mực nước trung bình tháng 12 năm 2022 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 379cm, tăng 23cm so với tháng trước, tăng 19cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 18cm so với tháng 12 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 547cm (ngày 6/12/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 333cm (ngày 29/12/2022).
Trong tháng 12 năm 2022, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 155m3/s, tăng 32,9m3/s so với tháng trước, tăng 33,3m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 414 triệu m3, tăng khoảng 98,7 triệu m3 so với tháng trước.
Chất lượng nước
Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Đề xuất, kiến nghị
Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượng nước tại trạm An Thạnh có xu hướng tăng so với tháng trước đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án tích trữ nguồn nước để đảm bảo lượng nước cần khai thác trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh đã tăng so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và duy trì để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.
Xem chi tiết tại đây.