Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cà Mau Tháng 10 Năm 2023

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 5331,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 25 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17701ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 1,27m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19901Z).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 1,39m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q199020).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 1,05m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q199030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,41m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631040) và sâu nhất là -26,63m tại Phường 5, Tp Cà Mau (Q188030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước (Q629050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Q608060) và giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,2 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng -0,2m đến 0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng -0,1m đến -0,03m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng -0,1m đến -0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n21): Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng 0,08m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 5 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo . Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Phường 5, TP.Cà Mau; Phường 9, TP.Cà Mau và TT Năm Căn, huyện Năm Căn.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn,F, Pb và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: