Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 5 Năm 2023

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2.

Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 414.586m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 276.380m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902B).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp­3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,31m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B) và sâu nhất là -19,47m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,05m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1) và sâu nhất là -15,72m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,74m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T) và sâu nhất là -21,06m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21):Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,39m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060) và sâu nhất là -12,16m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ và dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại trong tỉnh chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: