Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Ba Tháng 10 Năm 2023

Lưu vực sông Ba là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên và Bình Định với tổng diện tích lưu vực là 13.417km2. Lượng mưa năm bình quân nhiều năm trên toàn lưu vực sông Ba khoảng 1.720 mm, nhưng phân bố rất không đều ở các nơi trên lưu vực. Vùng mưa lớn nhất là tại thượng nguồn sông Hinh do ảnh hưởng chắn gió của các đỉnh núi cao trên 2.000m của dãy Phượng Hoàng ở phía Nam lưu vực với lượng mưa bình quân nhiều năm của trạm TV sông Hinh là 2.377mm. Tổng lượng dòng chảy trên lưu vực sông Ba khoảng 9,75 tỷ m3, tương ứng với moduyn dòng chảy Mo = 22,2l/s.km2

  1. Tài nguyên nước mặt

Trong tháng 9 năm 2023, mực nước trung bình trên sông Kỳ Lộ so với tháng trước có xu thế giảm. Lưu lượng nước có xu thế giảm 21,1% so với tháng trước. Tổng lượng nước đến trạm An Thạnh khoảng 168,2 triệu m3. Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Trong tháng 9 năm 2023, mực nước trung bình trên sông Ya Yun so với tháng trước có xu thế tăng. Lưu lượng nước có xu thế tăng 12,4% so với tháng trước. Tổng lượng nước đến trạm YaYun khoảng 125,8 triệu m3. Chất lượng nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ có thể dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 9 mực nước dưới đất trung bình so với tháng trước dâng tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp); n. Chất lượng nước có xu thế ít biến đổi, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong GTGH (QCVN09:2023/BTNMT) trừ Mn, amoni.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp); n.

Trên lưu vực sông Ba thời điểm hiện tại không có công trình nào có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép. Nước trong lưu vực thuộc loại nước nhạt, một số nơi có hàm lượng Mn, amoni, phenol và Tổng coliform vượt GTGH.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng nước trong tháng 9 năm 2023 tại trạm An Thạnh có xu hướng giảm so với tháng trước, tại trạm Ya Yun Hạ có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh và Ya Yun Hạ đều tốt, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để duy trì chất lượng nguồn nước luôn được tốt phục vụ cho việc khai thác và sử dụng..

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Ba chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc thuộc lưu vực sông Ba đều nằm trong GTGH, riêng chỉ tiêu Mn, amoni và Tổng coliform vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: