Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 4 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ là chính, có 38/59 công trình mực nước hạ, 11/59 công trình mực nước dâng và 10/59 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,47m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621020) và giá trị dâng cao nhất là 1,21m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,69m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,16m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 tiếp tục hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ là chính, có 34/54 công trình mực nước hạ, 6/54 công trình mực nước dâng và 14/54 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,57m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và giá trị dâng cao nhất là 1,16m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -28,76m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,55m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822030M1)  .

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 4.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 4 ở quận 12 tại phường Đông Hưng đạt -28,76m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt -24,49m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ là chính, có 39/49 công trình mực nước hạ, 3/49 công trình mực nước dâng và 7/49 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,44m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621040) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,77m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,16m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 4 ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh tại phường Hiệp Thành đạt -21,21m (Q017030M1); huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai tại xã Hiệp Phước đạt -19,53m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ là chính, có 44/52 công trình mực nước hạ, 1/52 công trình mực nước dâng và 7/52 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,22m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621050) và có một công trình mực nước dâng với giá trị là 0,41m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,46m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,52m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822040M1).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 4 ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh tại phường Trung Mỹ Tây đạt -25,46m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh tại xã Lê Minh Xuân đạt -19,90m (Q808040); ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp tại xã Hòa Long đạt -16,09m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ là chính, có 28/40 công trình mực nước hạ, 7/40 công trình mực nước dâng và 5/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,54m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng (Q618060) và giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -24,95m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,05m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 4 ở huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An tại xã Nhị Thành đạt -24,95m (Q604060); ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp tại xã Hòa Long đạt -16,29m (Q206040M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.