Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Gia Lai Tháng 2 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Gia Lai được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Gia Lai là một tỉnh nằm trên 3 lưu vực sông Sê San, SrêPốk và Ba có diện tích tự nhiên là 15.536,92 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 54 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc TNN mặt Ya Yun Hạ được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1. Đối với tài nguyên nước mặt

Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42′ vĩ độ Bắc, 108o10′ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Về Tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2022 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20813cm, giảm 40cm so với tháng trước, tăng 1cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 10cm so với tháng 1 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 20868cm (ngày 18/1/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20764cm (ngày 3/1/2022).

Về Chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ba Ya Yun có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 1,18m tại TT.An Bình, TX.An Khê (LK17T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01 hạ so với tháng 12. Giá trị hạ thấp nhất là 2,01m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku (C3a).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 hạ so với tháng 12 năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 2,44m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 hạ so với tháng 12 năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 1,05m tại xã Ialy, huyện Chư Pah (LK62T).

3. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n):Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu hướng hạ

3. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có thời điểm hiện tại có công trình LK62T (tầng n-xã Ialy, huyện Chư Pah) độ sâu mực nước trung bình tháng 1 là -16,47m đạt 54,90% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.