Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Nam Tháng 01 Năm 2021

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh.

Đối với tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3171cm, giảm 18cm so với tháng trước, giảm 8cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 16cm so với tháng 12 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 3208cm (15h ngày 23/12), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3159cm (13h ngày 08/12).

Trong tháng 12 năm 2020, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 34,8 m3/s, giảm 30,1 m3/s so với tháng trước, giảm 18,0 m3/s so với tháng 12 năm 2019. Trong tháng 12 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 93,1 triệu m3, giảm khoảng 75,1 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,99m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,10m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,53m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,52m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu hướng hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,17m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (QT17-QD).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,67m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và trung bình tháng sâu nhất là xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD).Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.