Pháp lệnh cán bộ-công chức

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Pháp lệnh cán bộ-công chức Tên file 1757.pdf Link download <a href="http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2019/09/Phap lenh cán bo-cong chuc.pdfPháp lệnh cán bộ-công chức Ngày 2010-09-23 13:09:54

Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi một số điều của PL xử lý vi phạm...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi một số điều của PL xử lý vi phạm hành chính Tên file 1757.pdf Link download <a href="http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2019/09/PL31TVQH.DOCPháp lệnh...