Giới thiệu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiền thân là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ. Trung tâm chính thức đổi tên thành Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia theo nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ. Trung tâm là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ TN & MT, có chức năng xây dựng quy hoạch và thực hịên các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước trong phạm vi cả nước.Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

phoi_canh1

Tên giao dịch tiếng Việt:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Tên giao dịch tiếng Anh:

National Center for Water Resources Planning and Investigation (NAWAPI)

Địa chỉ trụ sở:

Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.36740498 / 024.36740668 / 024.36740499

Fax: 024.36740491

E-mail: ttqhdttnn@monre.gov.vn

Mã số thuế: 0102818468

Tài khoản số: 1220 202012910 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long Biên