Cơ cấu tổ chức

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

ttqtHa

Đ/c Nguyễn Thị Hạ

Giám đốc

ĐT cơ quan:04.37480274 

Di động: 0914.940.324

Email:haqtdbtnn@gmail.com

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

SodotochucTTQT