Cơ cấu Tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

AnhNguyenCLN

Đ/c Vũ Văn Nguyễn

Giám đốc

ĐT cơ quan:04.36740600

Di động: 0913.563.715

Email:vvnguyen.54@gmail.com

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SodotochucTTCLNMODIFY