Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tập trung chỉ đạo phòng, chống để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19

Trong những ngày qua thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về các biện pháp thực hiện phòng chống dịch Covid-19…cán bộ viên chức và người lao động Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã nghiêm túc thực hiện và triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

covid
Ngày 09/3/2020 Liên đoàn đã ban hành công văn số 60/TNNMB-VP về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động cũng như khách đến là việc tại đơn vị…
Ngày 30/3/2020 Liên đoàn đã ban hành công văn số 79/TNNMB-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đó nhấn mạnh 3 nội dung đó là tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ viên chức và người lao động Liên đoàn nâng cao ý thức phòng chống dịch theo quy định và khuyến cáo của Bộ Y tế; Tăng cường các hoạt động chỉ đạo điều hành, tổ chức các cuộc họp trực tuyến; Xây dựng, thực hiện các phương án làm việc phù hợp đảm bảo hoạt động thông suốt từ Liên đoàn đến các đơn vị trực thuộc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19…
Căn cứ công văn số 204/TNNQG-VP, ngày 01/4/2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc đẩy mạnh, quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ngay trong ngày 01/4/2020 Liên đoàn đã ban hành công văn số 83/TNNMB-VP về việc đẩy mạnh, quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời ra quyết định số 84/QĐ-TNNMB về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Liên đoàn do đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng làm Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh – Phó Liên đoàn trưởng làm Phó Trưởng Ban.
Công văn đã hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ và Trung tâm đã ban hành; Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Liên đoàn đã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 0h ngày 01/4/2020; Hướng dẫn các đơn vị sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với khối văn phòng Cơ quan Liên đoàn và Bộ phận Lãnh đạo, nghiệp vụ ở các Đoàn; Hướng dẫn các Tổ đội sản xuất tại thực địa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn, không di chuyển sang các địa bàn khác; Các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện khai báo y tế, có kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, khẩu trang, nước rửa tay, thuốc men, y tế, xây dựng các phương án phòng chống dịch đảm bảo sẵn sàng ứng phó với diễn biến xấu của dịch bệnh trên diện rộng…
Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng phương án trực đối với Lãnh đạo và viên chức của đơn vị; Xây dựng kế hoạch, phương tiện, thiết bị phù hợp để ứng phó với tình hình dịch bệnh và xây dựng kịch bản trong trường hợp có người của đơn vị bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh…
Do nắm bắt nhanh các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường mà đặc biệt sự chỉ đạo sát xao của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về các biện pháp thực hiện phòng chống dịch Covid-19, Liên đoàn đã tập trung chỉ đạo phòng, chống để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả, từ Liên đoàn đến các đơn vị trực thuộc nên đến nay Liên đoàn đã đảm bảo 100% các đơn vị trực thuộc thực hiện khai báo y tế và chấp hành các nội dung liên quan đến thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và chưa có trường hợp nào người của đơn vị bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh…Mọi hoạt động điều hành, sản xuất vẫn được diễn ra ngoại trừ 1 số nhiệm vụ do địa phương yêu cầu dừng tiến hành trong thời gian yêu cầu cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác chỉ đạo phòng, chống để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19 của Liên đoàn vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt…“Chống dịch như Chống giặc”, hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch, kẻ thù vô hình, nguy hiểm này./.