Kiểm tra thực địa thi công vùng Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Thái Nguyên

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức kiểm tra thực địa thi công vùng Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Thái Nguyên thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các cùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Đoàn kiểm tra do ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Trưởng đoàn. Đoàn đã kiểm tra 6 vùng mới thực hiện trong năm 2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Trung tâm đã tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình như: Các dạng công tác thi công, tiến độ thi công, hồ sơ kỹ thuật và an toàn lao đọng hiện trường tại các vùng: Yên Trạch, Phú Cường, Minh Tiến, Yên Đổ, Văn Lăng, Đồng Liên.

Kết quả sau khi kiểm tra cho thấy về công tác điều tra khảo sát đơn vị đã đảm  bảo yêu cầu kỹ thuật và đã tiến hành khoanh định được vùng triển vọng để tiến hành công tác đó địa vật lý, xác định được các lỗ khoan có triển vọng; Công tác địa đật lý kết quả kiểm tra đo sâu tương đối phù hợp lỗ khoan đã thi công xong và lỗ khoan đã thi công và thực hiện đúng với yêu cầu kỹ thuật, tuy nhiên vẫn cần phải chỉnh sửa và bổ sung một só sản phẩm theo yêu cầu của chủ nhiệm dự án; Công tác khoan đã thi công được 4 lỗ khoan và kết cấu, đổ biển bệ nắp bảo vệ xong, lưu lượng bơm thổi rửa xác định được đạtt ừ 1,2-2,6l/s; Kết quả kiểm tra tài liệu, sổ sách biên bản cơ bản đầy đue, lỗ khoan đạt yêu cầu về lưu lượng, chất lượng đảm bảo, biển bệ lỗ khoan được xây dựng đúng theo quy định của dự án tuy nhiên do tiến độ thi công, điều kiện thời tiết và cùng thi công khó khăn và cùng lúc tiến hành nhiều tổ dự án triển khai nên công tác sổ sách hiện trường đôi chỗ còn chưa kịp thời và đầy đủ thông tin mô tả.

Căn cứ vào báo cáo của Đơn vị thi công và thực tế hiện trường Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công, các tổ thi công hiện trường cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để đảm bảo tất cả các vùng thi công hoàn thành công tác thực địa trước ngày 31 tháng 5 để kịp hoàn thành Hồ sơ Dự án lập báo cáo tổng kết giai đoạn II.

Các công trình thi công phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, khi thi công phải đảm bảo an toàn lao động và bàn giao địa phương trông coi bảo vệ sau khi thi công xong công trình để phục vụ bàn giao đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Tác giả:Nawapi