Họp trực tuyến về rà soát nội dung, khối lương, dự toán các nhiệm vụ đặt hàng năm 2021: Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn NDĐ tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, Dự án: “Bảo vệ NDĐ ở các đô thị lớn” – giai đoạn II và đề xuất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 1).

Sáng ngày 21/05/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp về rà soát nội dung, khối lương, dự toán các nhiệm vụ đặt hàng năm 2021: Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, Dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – giai đoạn II và đề xuất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 1). Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Hoan – Trưởng Ban điều tra tài nguyên nước cho biết, Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” và Dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia chủ trì thực hiện. Hiện nay, giai đoạn 1 của 2 dự án đã được hoàn thành các sản phẩm tương đối tốt và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.
Tại cuộc họp, Đại diện các đơn vị cho biết, sau khi rà soát nội dung, khối lượng, dự toán của các dự án thì thấy khối lượng, dự toán đều bị thay đổi so với dự án được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi chiều sâu khoan và kết cấu ống lọc, thay đổi cấp đất đá, do thay đổi khối lượng bơm. Các đơn vị cũng xin đề xuất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021.
Phát biểu kết thúc cuộc họp ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc cho biết, các đơn vị nên rà soát kỹ lại nội dung, khối lượng, dự toán và kết hợp với Ban Kế hoạch tài chính để đưa ra phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 phù hợp.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến