Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên

Sáng ngày 16/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên. Chủ trì cuộc họp trực tuyến là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, cùng tham dự có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung và các chuyên gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy cho biết, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Giai đoạn II năm nay thực hiện ở 8 đô thị, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 10 và trình lên chính phủ vào tháng 11. Buổi thẩm định này nhằm đánh giá toàn diện kết quả thi công từ trước đến nay. Sau đó xin ý kiến, góp ý của thành viên phản biện và các thành viên hội đồng.

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Báo cáo tại cuộc hop, ông Vũ Mạnh Hải – Chủ nhiệm đề án, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, Dự án có hai mục tiêu chính đó là làm rõ hệ thống chứa nước về phân bố không gian các tầng, lớp chứa nước, các thông số địa chất thủy văn các tầng, trữ lượng, chất lượng nước dưới đất và hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất của đô thị.

Phạm vi thực hiện là toàn bộ thành phố Long Xuyên và một phần huyện Châu Thành, huyện Thoại Sơn với tổng diện tích 200km2.

Kết quả Đề án đã tiến hành tổng hợp các phương pháp thu thập, điều tra theo đề án được phê duyệt và điều chỉnh. Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ tài liệu thu thập và điều tra, đã tiến hành làm rõ các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước của đô thị Long Xuyên; Đã phân tích đánh giá hiện trạng các nguồn tài nguyên nước và xác định được các vấn đề cần bảo vệ của các tầng chứa nước chính. Các vấn đề cần bảo vệ tài nguyên nước dưới đất là nguy cơ nhiễm mặn và cạn kiệt (tại một số vùng khai thác nước tập trung quy mô lớn). Các tầng chứa nước cần bảo vệ gồm tầng chứa nước Pleistocen – trên (qp2-3) và tầng chứa nước Pliocen giữa (n22); Trên cơ sở hiện trạng tài nguyên nước dưới đất khu vực đô thị Long Xuyên và các vấn đề cần bảo vệ , thông qua các công cụ đánh giá tính toán đề án đã tiến hành thiết kế các nội dung bảo vệ các tầng chứa nước chính như sau: khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất; giải pháp phục hồi trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước; khoanh định đới bảo vệ; đề xuất phục hồi trữ lượng; đề xuất mạng quan trắc giám sát của khu vực đô thị.

Tại cuộc họp thì các đại biểu, chuyên gia cho rằng cơ bản đề án rất tốt nội dung phong phú, bố cục hợp lý. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện thì cần bổ sung quá trình thực hiện, đơn vị thi công, sơ đồ vị trí các lỗ khoan, phương pháp tính thông số địa chất thủy văn đối với bơm chùm, bảng tổng hợp các thông số, diễn biến của chất lượng nước. Xem xét lại mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy chỉ đạo trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Đề án; phân công công việc cụ thể cho các nhóm thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số ảnh tại cuộc họp:

                               Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.