Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện

Sáng ngày 21/06/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước được giao tiếp tục thực hiện 03 nhiệm vụ chuyên môn chỉnh phủ gồm dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn-Giai đoạn II”; dự án:”Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lánh thổ Việt Nam”; dự án: “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”. 02 nhiệm vụ đặc thù “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và”Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia”

Ông Bùi văn Toan – Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp

Tại Hội đồng, ông Bùi Văn Toan, thay mặt các chủ nhiệm dự án, đã báo cáo tóm tắt kết quả dự án mà Trung tâm thực hiện với kết quả như sau:

Về nhiệm vụ:” Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ” đến nay đơn vị đã tiến hành biên tập và phê duyệt đăng bài cho 351/683 tin bài viết và tin ảnh, đạt 51,39% khối lượng được giao

Về nhiệm vụ:”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2021″ với mục tiêu duy trì và vận hành hệ thống phền mềm mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, tổng hợp kết quả quan trắc tài nguyên nước phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã thực hiện được 43,61% so với kế hoạch giao.

Về nhiệm vụ: dự án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn-Giai đoạn II”    với mục tiêu thiết lập một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên nước nhằm quản lý dữ liệu tập trung và khai thác hiệu quả dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại 8 đô thị bao gồm Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Long Xuyên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được 43,2% khối lượng được giao

Về dự án: Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã hoàn thành 38,21 % giá trị công việc được giao.

Về dự án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” phạm vi thực hiện là 3 đảo Thượng Mai, Hạ Mai, Nất Đất; mục tiêu là tìm được nguồn nước dưới đất, thi công các lỗ khoan có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác nước dưới đất tại các vùng điều tra. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị đã thực hiện được 53,08% giá trị công việc được giao.

Nhìn chung dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.