Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Chiều ngày 31/12, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm trong năm qua; đồng thời mong rằng trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cơ chế quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước cùng toàn các lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc.

Báo cáo công tác năm 2019, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, trong năm qua, Trung tâm được Bộ giao thực hiện: xây dựng dự thảo 02 Thông tư, 04 nhiệm vụ Chính Phủ, 15 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 02 nhiệm vụ đặc thù, 01 nhiệm vụ đối ứng, 14 đề tài khoa học công nghệ chuyển tiếp, 03 dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa tài sản cố định. Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ kế hoạch được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ 2020, ông Huy cho biết, Trung tâm dự kiến trong năm tới sẽ hoàn thành 03 dự thảo Thông tư, 03 dự án Chính phủ, 06 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và tiếp tục thực hiện 01 dự án Chính phủ, 09 dự án cấp Bộ, 06 đề tài khoa học công nghệ, 02 nhiệm vụ đặc thù, 01 nhiệm vụ đối dứng dự án ODA, đề xuất Bộ phê duyện 03 nhiệm vụ đầu tư xây dựng và sửa chữa tài sản cố định.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến cụ thể về công tác tổ chức cán bộ, thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng, đảng – đoàn thể; sự phối hợp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để trong năm 2020 Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TN&MT với Trung tâm trong những năm qua. Ông mong rằng các đơn vị tiếp tục gắn kết, phối hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Các đại biểu góp ý tại hội nghị

Thứ trưởng Lê Công Thành trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vũ Thanh Tâm

Toàn cảnh hội nghị