Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

Sáng ngày 02/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

Ông Tống Ngọc Thanh – TGĐ TTQH&ĐTTNNQG chủ trì Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Với tinh thần thi đua kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước báo cáo tại Hội nghị

Năm 2019, Trung tâm được giao thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn, 01 nhiệm vụ đặc thù bao gồm: Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thực hiện các hạng mục còn lại của dự án tại tỉnh Lạng Sơn và triển khai thực hiện tại 09 vùng mới thuộc tỉnh Bắc Kanj, Sơn La và Phú Thọ; thực hiện công việc còn lại tại đảm Phượng Hoàng thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”; Nhiệm vụ đặc thù Duy trì trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được đảm bảo nội dung, hoàn thành 100% kế hoạch được giao;

Ông Lê Văn Đức – GĐ TT Dữ liệu TNN phát biểu tại Hội nghị

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các phòng ban và cá nhân tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Ông Triệu Đức Huy – Phó TGĐ TTQH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

Đinh hướng trọng tâm của Trung tâm năm 2019:

  1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy của đơn vị, tiến hành bổ nhiệm các vị trí phó phòng.
  2. Tăng cường nâng cao năng lực toàn diện đặc biệt coi trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.
  3. Tập trung nguồn lực và đội ngũ kỹ thuật trong việc đẩy mạnh nhiệm vụ công nghệ thông tin, ngoài ra tăng cường công tác tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho CBCNV.
  4. Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước.
  5. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã thể hiện quyết tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo, sát sao trong công việc nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Ông cũng nói thêm ngành công nghệ thông tin từ lâu được Đảng và Nhà nước hết sức ưu ái và chú trọng phát triển, chính vì vậy đơn vị ta cần phải nắm bắt được ưu thế này để có được bước đi vững chắc và tầm nhìn chiến lược trong tương lai. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị