Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Chiều ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2020  của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám độc Trung tâm cho biết, Trong năm 2019, Trung tâm được giao thực hiện 01 dự án Chính phủ và 01 nhiệm vụ đặc thù. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm đã chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn cho đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã nhấn mạnh đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra song song với việc triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt, đơn vị sẽ tập trung phát triển, mở rộng lĩnh vực công tác  theo các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Một số ý kiến gọp ý tại Hội nghị