Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

Sáng ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2020 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, ông Trịnh Đình Duyên – Phó Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 bà Nguyễn Thị Hạ – Giám độc Trung tâm cho biết, Trong năm 2019, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao 01 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất áp dụng thí điểm cho một vùng điển hình”.. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm đã cố gắng, tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động như: Tiếp tục hợp tác với Phần Lan và Viện Khoa học khí tượng thủy văn-Biến đổi khí hậu nghiên cứu bổ cập nhân tạo nước dưới đất ở Quy Nhơn; Triển khai thực hiện công tác nội nghiệp của dự án “Quan trắc tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên năm 2019”.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bà Hạ cho biết đơn vị cố gắng hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao; Đảm bảo đủ công ăn việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Tiếp tục mở rộng dịch vụ sản xuất về tài nguyên nước. Phấn đấu trong năm 2020 doanh số dịch vụ sản xuất đạt 1/2 so với nhiệm vụ nhà nước giao; Phấn đấu năm 2020 thu nhập bình quân của cán bộ viên chức trong Trung tâm đạt 9.500.000/đồng/người/tháng

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Các đại biểu góp ý tại Hội Nghị