Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Sáng ngày 10/6, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia  đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT); ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua 4 và lĩnh vực tài nguyên nước, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh cho biết, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ cơ bản, là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

IMG_9749Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại hội nghị
Qua các phong trào thi đua yêu nước từ Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II – giai đoạn 2010-2015 đến nay, Trung tâm đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là những thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020 và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm cho biết, trong 5 năm qua, Trung tâm đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thường xuyên do Bộ TNMT phát động và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong toàn Trung tâm.

Từ năm 2015 – 2019, Trung tâm có 4 cá nhân gồm: ông Tống Ngọc Thanh, ông Nguyễn Chí Công, ông Vũ Thanh Tâm, ông Nguyễn Văn Kềnh được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 1 tập thể là Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp.

Phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được phát động đến từng đơn vị, dấy lên một khí thế mới trong lao động, học tập và nghiên cứu khoa học. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng Trung tâm. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 của Trung tâm bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của ngành. Mục tiêu nhằm bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả cao, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trước diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn và sự suy giảm nguồn nước trong những năm tới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông trên toàn quốc; Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam; Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất; Thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở các đô thị lớn; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; Duy trì và tăng cường thực hiện nhiệm vụ quan trắc thường xuyên, liên tục các mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại 5 vùng, đẩy mạnh đầu tư xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền đánh biểu dương thành tích của các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia giai đoạn 2015-2020.

IMG_9772Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) phát biểu tại Hội nghị.
Phát huy những thành tính đạt được, ông Trương Văn Đạt đề nghị cấp ủy đảng của Trung tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, phát hiện điển hình tiên tiến trong giai đoạn tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 34 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng; Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và của Bộ về công tác TĐKT. Nâng cao nhận thức của toàn cơ quan đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cấp ủy Đảng có vai trò lãnh đạo toàn diện; mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào tại cơ sở, tăng cường sự phối hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thể để thực hiện phong trào thi đua. Phát huy sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Hội nghị đã thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và phát động phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm giai đoạn 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_9809Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

IMG_9817Ông Nguyễn Văn Kềnh – Nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

IMG_9824Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

IMG_9831Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhận Cờ thi đua của Bộ với thành tích Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

IMG_9781Các cá nhân khối Cơ quan Trung tâm được biểu dương là Điển hình tiên tiến giai đoạn (2016 – 2020) của Trung tâm

IMG_9787

IMG_9789Các cá nhân của các đơn vị trực thuộc Trung tâm được biểu dương là Điển hình tiên tiến giai đoạn (2016 – 2020) của Trung tâm