Việt Nam và Hàn Quốc tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Nước lần thứ 9

01-dien-dan-nuoc-vn-hq_1Diễn đàn Doanh nghiệp Nước lần thứ 9 (WBF 9) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Hàn Quốc (MoLIT) và Diễn đàn nước của Hàn Quốc (KWF) tổ chức cùng với sự phối hợp của K-water và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được diễn ra vào ngày 13/12/2017 tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Nước lần thứ 9 sẽ là nơi thảo luận về các sáng kiến mới về nước, các dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Diễn đàn được thiết kế đặc biệt như một diễn đàn toàn cầu của cả khu vực nhà nước và tư nhân, thúc đẩy hợp tác về nước cho sự phát triển bền vững và tăng trưởng trên toàn thế giới. Diễn đàn này đã được tổ chức hàng năm tại các quốc gia khác nhau kể từ khi nó được ra mắt tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 7 năm 2015.
Thông qua Diễn đàn, phía Hàn Quốc mong muốn và hy vọng được chia sẻ những kinh nghiệm và công nghệ quản lý nước đa dạng của mình với các bên liên quan ở Việt Nam và góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về nước ở Việt Nam.

01-dien-dan-nuoc-vn-hq_1


Trong sự kiện này cũng sẽ có sự hiện diện của nhiều quan chức chính phủ cũng như các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân và các ngân hàng phát triển đa phương. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nhà hoạch định chiến lược trong chính phủ với các tập đoàn, công ty nhà nước cũng như tư nhân./.

(dwrm.gov.vn)