UBND xã Bình Thạnh cam kết “sẽ bảo quản, khai thác và sử dụng hợp lý giếng khoan do Trung tâm bàn giao để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch”

trang_bang“Năm 2016, được sự quan tâm của Bộ TNMT, Trung tâm QH&ĐT TNNQG, xã Bình Thạnh đã đón nhận 01 lỗ khoan và giếng khoan trong khu vực Nhà văn hóa xã do Liên đoàn QH&ĐTTNNMN khoan. Liên đoàn QH&ĐTTNNMN đã chuyển giao giếng khoan cho địa phương khai thác, sử dụng để cấp nước sạch cho nhân dân ăn uống, sinh hoạt”, ông Biện Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết. 

Xã Bình Thạnh là xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ranh giới xã tiếp giáp với biên giới Việt Nam – Campuchia. Do là vùng sâu, vùng biên giới nên đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nước sạch để ăn uống và sinh hoạt.

Theo lãnh đạo xã Bình Thạnh, “Đây là sự quan tâm giúp đỡ tận tình, thiết thực và hiệu quả của các cấp lãnh đạo Bộ, Trung tâm và Liên đoàn đối với nhân dân xã Bình Thạnh”.

Thay mặt HĐND, UBND và nhân dân xã Bình Thạnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh gửi lời chân thành cảm ơn đến Bộ, Trung tâm, Liên đoàn. Đồng thời, ông Biện Việt Trung kính đề nghị Bộ TNMT, Trung tâm QH&ĐTTNNQG và Liên đoàn QH&ĐTTNNMN quan tâm giúp đỡ nhân dân xã Bình Thạnh nhiều hơn nữa để toàn xã người dân được sử dụng nước sạch.

Song song với đó, UBND xã Bình Thạnh cam kết “sẽ bảo quản, khai thác và sử dụng giếng khoan hợp lý để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch này”.

(Hồng Nhung – NAWAPI)