Từ nay đến cuối năm hoàn thiện định mức hệ thống quan trắc tài nguyên nước quốc gia

vv81Tại buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước chiều 10/4 với sự có mặt của đại diện Bộ Tài Chính và các Vụ chức năng thuộc Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã khẳng định như vậy. Thứ trưởng nhấn mạnh: Nước  không thể thiếu với cuộc sống, trong bối cảnh nguồn nước đang có nguy cơ cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm nặng nề, cần có các thông tin chính xác về  số lượng, chất lượng tài nguyên nước (TNN) để kịp thời xử lý, hoàn thiện bức tranh về TNN, làm cơ sở trong xây dựng chiến lược, sách lược bảo vệ TNN…phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch khai thác, sử dụng nước. Vì thế, phải tăng cường quan trắc TNN, không thể không “làm dầy’ các trạm quan trắc. Lãnh đạo các Liên đoàn nước ở ba miền Bắc, Trung, Nam cần khẩn trương rà soát hệ thống quan trắc nơi mình phụ trách, trên cơ sở đó, đề xuất các vuớng mắc cần giải quyết, cùng Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện định mức hệ thống quan trắc TNN quốc gia nhằm đánh gía chính xác TNN, không để xảy ra tỉnh trạng khủng hoảng về nước. Mong rằng Bộ Tài Chính tạo điều kiện đề ngành nước thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.

 Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNN (Trung tâm QH & ĐTTNN) cho biết: Hiện cả nước có 730 công trình thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất (NDĐ), trong đó đồng bằng Bắc Bộ: 206 công trình, Nam Bộ:220, Tây Nguyên:212, Bắc Trung Bộ:46, Nam Trung Bộ:46 và 7 trạm quan trắc nước mặt.  Các yếu tố quan trắc bao gồm mực nước, lưu lượng, nhiệt độ, thành phần hóa học… của TNN theo thời gian và không gian. Mục tiêu chính của công tác quan trắc nước là: kiểm soát ảnh hưởng, tác động, diễn biến của quá trình tự nhiên và nhân tạo đến TNNM và NDĐ về số lượng, chất lượng nước phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả TNN. Nhiệm vụ của công tác quan trắc TNN bao gồm: Thu thập các số liệu về TNN tại các mạng quan trắc TNN ở các vùng; Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, xác định mức độ ảnh hưởng đến diễn biến TNN;Xây dựng đặc trưng, dự báo xu thế thay đổi trước mắt và lâu dài TNN cho các vùng gửi cơ quan liên quan và địa phương phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác, sử dụng TNN; Bổ sung cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia TNN; duy tu, bảo dưỡng, phục hồi các công trình quan trắc TNN.
 vv82

Nội dung, khối lượng và dự toán quan trắc TNN năm 2012 đã được xây dựng bám sát nhiệm vụ được giao theo Quyết định 118 ngày 3/2/2012 của Bộ TN & MT. Dự toán quan trắc tăng so với năm 2011 là 5.013.123.000 đ, do thay đổi khối lượng đo thủ công và tự ghi, tăng số tháng quan trắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, tăng khối lượng năm 2012 so với năm 2011 vì bổ sung các công trrình quan trắc nước dưới đất  và nước mặt tại khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

 
vv83
 
 
 
(Theo Monre.gov.vn)