Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức hội thảo xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật điều tra, đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị

Trong khuôn khổ hợp tác giữa viện tài nguyên thiên nhiên liên bang Đức BGR và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, dự án tăng cường năng lực bảo vệ tài nguyên nước ngầm Việt Nam đã hỗ trợ NAWAPI xây dựng Hướng dẫn Kỹ thuật điều tra và bảo vệ nước dưới đất đô thị. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, phó tổng giám đốc NAWAPI – Triệu Đức Huy đã chủ trì hội thảo chuyên gia nhằm trình bày, trao đổi dự thảo sau hai lần lấy ý kiến và giải pháp từ dự án IGPVN và chuyên gia từ BGR.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa viện tài nguyên thiên nhiên liên bang Đức BGR và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, dự án tăng cường năng lực bảo vệ tài nguyên nước ngầm Việt Nam đã hỗ trợ NAWAPI xây dựng Hướng dẫn Kỹ thuật điều tra và bảo vệ nước dưới đất đô thị. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, phó tổng giám đốc NAWAPI – Triệu Đức Huy đã chủ trì hội thảo chuyên gia nhằm trình bày, trao đổi dự thảo sau hai lần lấy ý kiến và giải pháp từ dự án IGPVN và chuyên gia từ BGR.

bai106

NAWAPI đã soạn thảo bản hướng dẫn đầu tiên vào cuối năm 2016, trên cơ sở dự án bảo vệ nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam. Hội thảo lần này có sự góp mặt của cán bộ kỹ thuật các ban liên quan và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại buổi hội thảo, các câu hỏi đã được thảo luận và tìm hướng giải quyết giữa các cán bộ NAWAPI và BGR.

Nội dung của hướng dẫn kỹ thuật điều tra, đánh giá bảo vệ nước đô thị tập trung vào bốn vấn đề chính: suy giảm mực nước ngầm, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác quá mức. Hai tài liệu sẽ được xây dựng và ban hành gồm:

Hướng dẫn kỹ thuật điều tra nước dưới đất đô thị

Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ nước dưới đất đô thị

Hội thảo tập trung vào Hướng dẫn Kỹ thuật và các phương pháp điều tra và đánh giá, các giải pháp khả thi cho các vấn đề khác nhau của nước dưới đất. Các đại biểu đã thảo luận chi tiết về việc xác định tính sẵn có của nguồn nước ngầm và đồng ý về việc lựa chọn phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của nước dưới đất đối với nguồn gây ô nhiễm.

Đối với các chương của hướng dẫn về các giải pháp bảo vệ nước ngầm, mọi người đều đồng ý về các cách tiếp cận chung. Đối với một số phương pháp và biện pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước ngầm, theo dõi nước ngầm và bổ sung quản lý tầng chứa nước cần phải có những mô tả chi tiết hơn, là điều mà NAWAPI sẽ tiếp tục hoàn thiện với sự hỗ trợ của IGPVN vào cuối năm nay