Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì cuộc họp liên cơ quan xây dựng dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

Trên cơ sở kết quả tổng hợp các dự án thành phần sau cuộc họp tổ xây dựng dự án ngày 9 tháng 10 năm 2017, ngày 24 tháng 10 năm 2017, tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh, phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp liên cơ quan xây dựng chi tiết dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long”.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của 6 đơn vị thành viên dự án gồm: Cục Viễn thám quốc gia, Cục quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Đại diện tổ soạn thảo đề cương dự án, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan đã trình bày thông tin chung, bối cảnh hình thành dự án cũng như cấu trúc tổng thể và chi tiết của các đề án thành phần. Theo đó, cả 6 tiểu dự án thành phần đều được phân chia và cấu trúc dựa trên phân vùng nghiên cứu là khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các đơn vị thành viên sẽ trực tiếp xây dựng về mặt kỹ thuật, lập kế hoạch và dự toán chi tiết trên cơ sở thiết kế tổng thể và bàn giao lại cho đơn vị chủ trì dự án là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để tổng hợp và đề xuất phê duyệt.

Tại cuộc họp, tổng giám đốc trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đã đề nghị các đơn vị kế thừa các nội dung của đề án thành phần đã được xây dựng từ trước nhằm tiết kiệm thời gian và công sức tuy nhiên phải điều chỉnh để tuân thủ cấu trúc thống nhất toàn đề án. Đại diện các bên liên quan cũng đã trao đổi thẳng thắn, trực tiếp vào các nội dung chuyên môn của các đề án thành phần nhằm giúp tổ soạn thảo có những điều chỉnh phù hợp.

Cuối cuộc họp, một kế hoạch hành động, phối hợp về mặt thời gian và nội dung chuyên môn đã được cả 6 đơn vị thống nhất nhằm đảm bảo tiến độ lập dự án.