Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN phấn đấu hoàn thành chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ, đề án năm 2012

vv137Sáng 20/7, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN. Đến dự sơ kết của Trung tâm còn có đại diện các Vụ chức năng.

Đến thời điểm này, Trung tâm được giao 19 nhiệm vụ điều tra, 1 nhiệm vụ quy hoạch, 1 nhiệm vụ quan trắc TNN, 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 1 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA. 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ đúng kế hoạch giao. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các Quyết định, Chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Bộ. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm với các đơn vị đã sâu sát, kịp thời phát hiện các khó khăn để tháo gỡ. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Cục Quản lý TNN, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công VN, các đơn vị có liên quan trong Bộ và ngoài Bộ để thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề chuyên môn. Nhìn chung, công tác thi công các hạng mục công việc của các nhiệm vụ điều tra đánh giá TNN tuân thủ đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, chất lượng các tài liệu đảm bảo yêu cầu của dự án. Việc triển khai thực hiện các dự án, đều án bám sát mục tiêu, kế hoạch được phê duyệt, nhất là các đề án quan trọng như: Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng TP.Hà Nội; Điều tra, đánh giá chi tiết TNNDĐ khu vực thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang); Điều tra, đánh giá NDĐ các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; Đánh giá nguồn NDĐ vùng Đức Phổ (Quảng Ngãi)… Về nhiệm vụ quan trắc TNN, Trung tâm đã tiến hành thường xuyên, liên tục, tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành đối với công tác quan trắc NDĐ và nước mặt (NM); thường xuyên tổng hợp, hiệu chỉnh các số liệu quan trắc hàng tháng từ các đơn vị trực thuộc, biên soạn và xuất bản đặc trưng TNMT nuớc dưới đất 3 vùng Bắc bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, dự báo kết quả quan trắc năm 2011 gửi đến các cơ quan quản lý TNN và cơ quan thông tin đại chúng. Đang tiến hành ra soát hiện trạng các trạm quan trắc TNNM để triển khai  xây dựng bổ sung.
Kế hoạch 6 tháng cuối năm của Trung tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công các đề tài, các nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2012 có chất lượng và đúng tiến độ, tiếp tục rà soát nhiệm vụ chuyển tiếp, đề xuất các nhiệm vụ mở mới, chuẩn bị tốt cho công tác nghiệm thu ở các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác nghiệm thu các nhiệm vụ năm 2012 cuả Hội đồng nghiệm thu Trung ương. Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ giai đoạn 2 Dự án “ Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ngầm tại các khu đô thị” có chất lượng và hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định, lãnh đạo Bộ và các Vụ có liên quan luôn quan tâm  tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ nhằm ổn định và phát triển. Trung tâm đã cố gắng đổi mới trong công tác quản lý, điều hành nên đã tạo dựng những kết quả đáng khích lệ thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2012, Trung tâm cần năng động hơn trong việc đề xuất, tìm kiếm dự án, bám “luồng công việc” và tìm cách “tự chống lưng” là chính. Cần rà soát lại các đơn vị để bố trí theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho phù hợp và hiệu quả. Trong hợp tác quốc tế cố gắng thuyết phục đối tác hỗ trợ đầu tư các dự án nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao uy tín của ngành TNN; từ đó tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan có thẩm quyền, các địa phương và cả xã hội… đối với lĩnh vực TNN.
 vv138
vv139

 

 

(Theo Monre.gov.vn)