Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước tổ chức hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010”

TTQT1

Ngày 13 tháng 08 năm 2010, tại Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010”.Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Phạm Quý Nhân và đồng chí Dương Văn Khánh – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước và toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạ – GĐ Trung tâm trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010.

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được một số kết quả rất quan trọng, đó là: Thực hiện công tác biên soạn và xuất bản niên giám tài nguyên môi trường nước dưới đất 3 vùng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên năm 2009; Thông báo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2009 gửi đến các cơ quan quản lý tài nguyên nước, các phương tiện thông tin đại chúng; Tham gia hướng dẫn công tác chuyên môn quan trắc tài nguyên nước mặt tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa; Tham gia vào các thí nghiệm thấm ngoài trời Slug test và lấy mẫu nước tại các công trình quan trắc ở Nam Định thuộc dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thi Việt Nam”. Ổn định công tác tổ chức, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm là: Tiến hành dự báo nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ; Thông báo diễn biến mực nước 6 tháng cho 3 vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trên các tạp chí chuyên nghành và trên trang web điện tử; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ Tài Nguyên Môi Trường và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho. Triển khai công tác khảo sát, thi công xây dựng điểm quan trắc cho các đơn vị đã ký kết  hợp đồng theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, từng bước ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm.

 

TTQT2

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – GĐ Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung tâm, mặc dù là đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí , cùng chung sức, chung lòng, CBCNV trung tâm đã vượt qua khó khăn vươn lên tự khẳng định mình. Đồng chí đã chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao; đồng chí cũng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng như của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, Trung tâm cần mở rộng các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho CBCNV. Đồng chí Đỗ Tiến Hùng cũng đã trao cho đồng chí Nguyễn Thị Hạ quyết định bổ nhiệm chính thức đồng chí Nguyễn Thị Hạ làm Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

TTQT3

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN chúc mừng Đ/c Nguyễn Thị Hạ được chính thức bổ nhiệm chức vụ PGĐ phụ trách Trung tâm

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Dương Văn Khánh và đồng chí Phạm Quý Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của Trung tâm . Trước sự quan tâm các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Quan trắc và dự báo tài nguyên nước hứa sẽ cố gắng phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2010 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010./. 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)