Trung tâm QH&ĐTTNNQG báo cáo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển về việc triển khai nhiệm vụ năm 2016

DSC_5975_resizeNgày 19/01/2016, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã có buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Vụ, Cục Quản lý tài nguyên nước, cùng tập thể Ban lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, lãnh đạo các phòng Ban, đơn vị trực thuộc của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

DSC_5969_re

Tại buổi làm việc, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã báo cáo với Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc HIển về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm. Trong thời gian qua, được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm đã phát huy thế mạnh trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch tài nguyên nước cũng như mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài Bộ, Trung tâm đã liên tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra đơn vị còn tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ liên quan đến tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, các dịch vụ khác để phát huy hết tiềm năng sẵn có của đơn vị. Do đó, doanh thu của đơn vị ngày một cao hơn. Hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Trung tâm đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của các đề án, dự án, chương trình được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào Dự thảo phân khai Kế hoạch và Dự toán chi ngân sách Nhà nước 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trên cơ sở thực tế thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ, dự án đầu tư được Bộ giao cho Trung tâm thực hiện, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2016. Theo kế hoạch Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được Bộ giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Sự nghiệp kinh tế gồm 03 nhiệm vụ Chính phủ, 11 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ đặc thù, 01 nhiệm vụ sửa chữa tài sản cố định; Sự nghiệp khoa học công nghệ gồm 06 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ (04 đề tài chuyển tiếp, 02 đề tài mở mới), 05 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở; Đầu tư xây dựng gồm 04 dự án chuyển tiếp.

Bước vào năm 2016, với dự kiến phân bổ kế hoạch dự toán chi ngân sách Nhà nước được Bộ thống nhất giao cho Trung Tâm, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm khẩn trương lập kế hoạch chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, để xét duyệt và sớm đưa vào thực hiện. Phát huy năng lực hiện có, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ cùng sự hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các Vụ chức năng, các đơn vị có liên quan, Trung tâm sẽ triển khai toàn diện, sớm hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ Bộ giao trong năm 2016.

DSC_5975_resize

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao sự đoàn kết, hoạt động có hiệu quả của Trung tâm trong những năm qua, đồng thời khẳng định Trung tâm đã có nhiều thành tích đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Thứ trưởng nhấn mạnh, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, trong thời gian tới, Trung tâm cần phát huy hơn nữa các thế mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2016, trong đó đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị thực hiện Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

 Đồng thời, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

DSC_5972_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)