Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 05/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước Kiều Văn Thế báo cáo tổng kết                                công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm vừa qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, vì vậy việc thi công và tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm cũng gặp nhiều khó khăn và giám đoạn. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo điều hành và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm, tăng cường chủ động phối hợp với các Phòng chuyên môn liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, năm 2021, đơn vị được giao thực hiện 01 nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế, 01 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và 01 nhiệm vụ đầu tư xây dựng. Kết quả chính đạt được của đơn vị như sau:

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II, đô thị Quảng Ngãi” đã hoàn thành công tác nghiệm thu Hồ sơ sản phẩm trước các cấp của Đô thị Quảng Ngãi nói riêng và của các đô thị giai đoạn 2 nói chung. Tiến độ kế hoạch đạt 100%.

– Dự án: “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”: Nội dung, sản phẩm đã được Hội đồng nghiệm thu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật và nội dung đề án được phê duyệt. Tổng giá trị đạt 82% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2021.

– Dự án “Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu – Giai đoạn 2”: Hoàn thành thi công thực địa 2 cụm lỗ khoan như thiết kế, đảm bảo mục tiêu và yêu cầu kỹ thuật của Dự án. Tiến độ kế hoạch đạt 98%.

– Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

– Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Định hướng trọng tâm năm 2022

– Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của từng dự án, đề án cấp trên giao.

– Xây dựng, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế trên tinh thần tinh gọn biên chế.

– Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khoán và trả lương phù hợp với tình hình thực tế và Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 6 năm 2021.

– Tập trung, sắp xếp quy hoạch, bổ nhiệm nguồn nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, bổ sung nguồn nhân lực mới có trình độ chuyên môn chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ cao nhất về lĩnh vực quy hoạch, công nghệ và điều tra tài nguyên nước.

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ khoan, bơm, xử lý nguồn nước.

– Tiếp tục mở rộng công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu nhập nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của cán bộ viên chức và người lao động.

– Tập trung giải quyết và khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn mở mới khi được cấp trên giao.

                      Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước; cần chú trọng công tác hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên nước, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất; sớm kiện toàn bộ máy tổ chức để Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                   Toàn cảnh Hội nghị.