Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 06/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, bà Lê Thị Mai Vân – Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước Lê Thị Mai Vân báo cáo tổng kết                              công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Trung tâm được giao thực hiện 01 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và đã hoàn thành 100% mục tiêu cũng như kế hoạch đề ra”.

* Đối với quan trắc tài nguyên nước dưới đất:

– Xử lý số liệu, cập nhật thông tin công trình trong cơ sở dữ liệu 5 vùng quan trắc (đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ).

– Báo cáo đánh giá chất lượng số liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất hàng tháng, đồng thời rà soát, hoàn thiện, cập nhật CSDL quan trắc tài nguyên nước trên phần mềm mới của 5 vùng quan trắc đã có.

– Biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất năm, mùa mưa và hàng tháng tại 13 lưu vực sông và 42 tỉnh có công trình quan trắc.

– Thu thập và cập nhật các số liệu điều tra thuộc dự án đô thị Vĩnh Yên, Long Xuyên, Bắc Ninh phục vụ công tác dự báo bằng mô hình FEFLOW với vùng đồng bằng Nam Bộ và Bắc Bộ.

– Cập nhật các số liệu quan trắc năm 2020, 2021 vào mô hình Nam Bộ, Bắc Bộ và Băc Trung Bộ phục vụ chỉnh lý mô hình.

– Biên soạn bản tin chuyên đề dự báo tốc độ hạ thấp mực nước dưới đất và nguy cơ xâm nhập mặn cho đồng bằng các lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Cửu Long – Đồng Nai, Mã, Cả.

– Kết nối mô hình FEFLOW của lưu vực sông Cửu Long – Đồng Nai với hệ thống tác nghiệp MO để đưa các kết quả dự báo cảnh báo nước dưới đất.

* Đối với quan trắc tài nguyên nước mặt:

– Tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

– Báo cáo đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc hàng tháng.

– Biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt năm, hàng tháng tại các tỉnh và lưu vực sông.

– Đã đánh giá và sử dụng các đầu vào dự báo như CHIRPS – GERS, NNME… và các nguồn dữ liệu khác để đa dạng hóa đầu vào cho các bản tin tài nguyên nước.

– Đã hoàn thành hệ thống tác nghiệp MO để trình diễn và tra cứu kết quả thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Ngoài ra, trong năm 2021, đơn vị đã tham gia soạn thảo Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh bảo tài nguyên nước và định mức Kinh tế – Kỹ thuật quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước” trình Bộ xin ý kiến phê duyệt.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Bà Lê Thị Mai Vân cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vưởng mắc kịp thời của lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, giúp đơn vị triển khai công việc đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên nước quốc gia năm 2022.

– Thực hiện xây dựng các nội dung, dự toán trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt nhiệm vụ Quan trắc môi trường nước dưới đất. Dự kiến thực hiện nội dung xử lý nội nghiệp các kết quả phân tích mẫu của 5 vùng quan trắc trên toàn quốc.

– Tham gia thực hiện một số nội dung thuộc các dự án Đánh giá sức chịu tải và khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước cho các lưu vực sông.

– Kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của đơn vị.

                       Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                     Toàn cảnh Hội nghị.