Triển khai hợp tác, xây dựng dự án thí điểm về quy hoạch tài nguyên nước và hệ thống quan trắc tự động với công ty phát triển tài nguyên nước Hàn Quốc – KWater

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của công ty phát triển tài nguyên nước Hàn Quốc – KWater đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Chuyến làm việc trên cơ sở văn bản ghi nhớ hợp tác mà tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đã ký nhân chuyến thăm tháng 9 năm 2011 tới trụ sở KWater. Về phía Trung tâm, phó tổng giám đốc Nguyễn Chí Công làm đại diện cùng các lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Quan trắc và Cảnh báo tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cùng dự buổi tiếp.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chí Công bày tỏ sự vui mừng vì chuyến thăm của KWater và mong muốn hai bên sẽ triển khai ngay các hợp tác kỹ thuật có liên quan đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Ngay sau đó, Phó tổng giám đốc đã trình bày sơ bộ về các vấn đề, kế hoạch, quy hoạch tài nguyên nước tại Việt Nam mà cả hai bên cùng quan tâm và đề nghị phía KWater chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ NAWAPI trong hoạch định chiến lược, lập quy hoạch tổng thể cũng như xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước ở Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngay tại buổi họp, phía Việt Nam đã đề nghị lấy quy hoạch lưu vực sông Hồng và 1 điểm quan trắc ở đồng bằng sông Hồng làm thí điểm hợp tác.

Về phía KWater, đây là đơn vị có truyền thống 50 năm hoạt động trọng lĩnh vực tài nguyên nước tại Hàn Quốc (Từ năm 1967). KWater đã nghiên cứu, phát triển công nghệ và triển khai nhiều dự án tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước khác trên thế giới trong xây dựng vận hành hồ chứa, thủy điện, quy hoạch tài nguyên nước, xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo… Đại diện KWater đã trình bày tại buổi gặp gỡ các thành tựu, công nghệ mà KWater đã đạt được và sẵn sàng giúp đỡ phía Việt Nam mà trực tiếp là NAWAPI trong tăng cường năng lực trong các hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước.

Ngay sau phiên họp, buổi tiếp tổng thể, hai bên đã thống nhất tiến hành ngay các hoạt động kỹ thuật chi tiết trong thời gian đoàn lưu lại Việt Nam