Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 cho cán bộ, viên chức TTQH&ĐTTNNQG

 IMG_6276_reNhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở; được sự thống nhất của Tổng Giám đốc Trung tâm, chiều nay ngày 19 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC CNCH, Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội tổ chức Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 cho toàn thể cán bộ, viên chức của cơ quan Trung tâm và 04 Trung tâm trực thuộc. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công đã đến dự.

Tham gia buổi Tập huấn gồm có Lãnh đạo các phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm và 04 Trung tâm trực thuộc.

IMG_6257_re

Tại buổi Tập huấn, các cán bộ, viên chức Trung tâm đã được nghe các cán bộ tuyên truyền của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC CNCH, Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội phổ biến những lý thuyết cơ bản về công tác PCCC; giới thiệu các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác PC&CC; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Nghị định 35/2003- NĐ/CP, ngày 04/0/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PC&CC; Thông tư số 04/2004 – TT/BCA của Bộ Công an; Nghị định 123/2005 – NĐ/CP, ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC; Vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC; Giới thiệu các chất chữa cháy thường dùng, phương pháp dập tắt đám cháy, tính năng cấu tạo, cách sử dựng, bảo quản phương tiện chữa cháy xách tay và dụng cụ chữa cháy tại chỗ khác.

IMG_6264_re

IMG_6265_re

Buổi tập huấn đã giúp bổ sung thêm kiến thức và nâng cao hơn nữa ý thức của cán bộ, viên chức Trung tâm về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời hoàn thiện hơn kỹ năng cho mỗi cán bộ, viên chức trong công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó với các tình huống khi có cháy nổ xảy ra.

IMG_6247_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)