Tổng kết dự án IGPVN giai đoạn 2015 – 2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) đã phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên CHLB Đức (BGR) tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 2015 – 2017 của Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN)

baio109

Dự án IGPVN là một dự án hợp tác lâu dài nhằm hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức (BMZ) quản lý và BGR được ủy nhiệm thực hiện dự án tại Việt Nam cùng với đối tác là Trung tâm Quy hoạc và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – NAWAPI. Bắt đầu từ năm 2009, Dự án IGPVN đã được triển khai ở nhiều tỉnh, thiết lập cơ sở hạ tầng quan trắc nước dưới đất và giúp nâng cao năng lực giám sát, quản lý tài nguyên nước ở các địa phương. Giai đoạn 2015 – 2017 của Dự án IGPVN nằm trong chương trình “Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu” của BMZ để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng xanh 2011 – 2020 của Việt Nam

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế – NAWAPI – TS. Vũ Thanh Tâm – đồng thời là Phó giám đốc BQL Dự án đã đánh giá cao những hỗ trợ dài kỳ của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam cũng như sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc triển khai dự án. Chính sự phối hợp đồng bộ cũng như nỗ lực từ phía cả hai cơ quan đã giúp cho dự án đạt được các mục tiêu đã đề ra trong cả bốn hợp phần: Tư vấn chính sách; Hỗ trợ kỹ thuật; Nâng cao năng lực và Nâng cao nhận thức.

Giai đoạn 2015 – 2017, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do Dự án IGPVN triển khai tại tỉnh Cà Mau và các kết quả đã được TS. Armin Pechstein – chuyên gia ĐCTV, phụ trách hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật – tổng kết và báo cáo tại buổi lễ. Quyền cố vấn trưởng Dự án, ông ông Florian Jenn đã trình bày các hoạt động và kết quả của các hợp phần còn lại.

Toàn bộ các sản phẩm của dự án IGPVN giai đoạn 2015 – 2017 đã được đại diện BGR trao lại cho NAWAPI. Cả hai bên hy vọng các giai đoạn hợp tác tiếp theo của dự án sẽ sớm được thống nhất và triển khai.