Tình hình triển khai thực hiện “Hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức Bộ TNMT” tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia

IMG_4095_CopySáng ngày 14/9/2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc cùng Trung tâm QH&ĐTTNNQG nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT; đại diện Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT đã trình bày báo cáo giới thiệu sơ bộ hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức viên chức Bộ TN&MT. IMG_4111_Copy

Mục tiêu của hệ thống nhằm tin học hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng, đảm bảo cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin, thống kê báo cáo được nhanh chóng, chính xác; Tăng cường năng lực công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức Bộ TN&MT hướng tới Chính phủ điện tử.

IMG_4093_Copy

Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Tân Tiến – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT đã nêu tình hình triển khai thực hiện hệ thống thông tin công chức, viên chức của Bộ TN&MT tại các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, đồng thời đánh giá về kết quả thực hiện, thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống. Để triển khai thực hiện tốt, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hệ thống.

IMG_4100_Copy

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đánh giá cao tính ứng dụng của hệ thống. Ông Tống Ngọc Thanh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm sớm hoàn thiện nhập dữ liệu, đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến của các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, hoàn thiện hệ thống, nhanh chóng đưa hệ thống vào hoạt động chính thức.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ xin tiếp thu các ý kiến đóng góp, mong muốn các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hệ thống sớm hoàn thiện.

(TTDLTNN)