Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai làm việc với Trung tâm QH&ĐTTNN: Bộ mong muốn Trung tâm làm nhanh hơn, mạnh hơn!

tt932Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc sáng 18/10  với Trung tâm QH & ĐTTNN về tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng qua và kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2011.


Ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm QH &ĐTTNN cho biết: Năm 2011, Trung tâm được giao thực hiện 1 nhiệm vụ Chính phủ, 14 nhiệm vụ chuyên môn, 3 nhiệm vụ KHCN, một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo, các Vụ chức năng thuộc Bộ như Kế hoạch, Tài Vụ, KHCN… và nỗ lực cao của đội ngũ CBCNV, 9 tháng qua, Trung tâm đã có nhiều cố gắng đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác thi công các hạng mục công việc của các dự án thuộc nhiệm vụ chuyên môn tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật; chất lượng các tài liệu đảm bảo yêu cầu; công tác thẩm định và phê duyệt các dự án mở mới theo đúng các quy định hiện hành và phân cấp quản lý, đảm bảo tiến độ. Nhìn chung, tiến độ thi công, giải ngân các dự án phù hợp với kế hoạch giao, một số dự án nhỏ còn chậm.
Về các nhiệm vụ mở mới năm 2011, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị lập, trình dự án gửi các cấp có thẩm quyền và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm tăng cường công tác kiểm tra giám sát các khâu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Tất cả các gói thầu của từng dự án được tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu thầu của Bộ, đảm bảo các quy định của pháp luật trong đấu thầu.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm chỉ đạo các đơn vị chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ địa chất nhằm phát huy năng lực hiện có, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.
tt930

Phát bỉểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai biểu dương nỗ lực của CBCNV Trung tâm đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đựơc giao, nhất là với một số đề án tiêu biểu như: Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên NDĐ khu vực Mèo Vạc, Hà Giang; Điều tra, đánh giá NDĐ các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đánh giá vùng nước dưới đất vùng Đức Phổ Quảng Ngãi,; Điều tra, đánh giá TNN vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long… Với các đề án này, Trung tâm cần đánh giá hiệu quả, tổ chức quảng bá, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo Tài nguyên & Môi trường nhằm nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm. Về Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước huyện Côn Đảo” cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để Côn Đảo sớm có nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước mắt, tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các đơn vị còn chậm về tiến độ thi công và giải ngân các dự án.
 
 
 
 

Tác giả: Thu Nga
Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường