Thông báo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2011

Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước  (Trung tâm Quy hoạch và Đều tra tài nguyên nước) vừa hoàn thành công tác quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất ở các vùng: đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Nam Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2011. Bạn đọc quan tâm có thể tải File tham khảo tại đây

 

 

(CWRPI)