Thanh niên Trung tâm – Tri ân và tỏa sáng

Tri_anTri ân đó là những cử chỉ hành động và lời nói xuất phát từ trái tim ta để tỏ lòng biết ơn những gì mà người khác đã cưu mang ta, cho ta, giúp ta. Có khi trong tâm ta tri ân việc gì đó mà tự thấy mình phải cố gắng hơn để người đã có lòng giúp mình thấy yên tâm. Tri ân phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, khi đã có lòng tri ân thì trong ta sẽ có tâm tìm cách đền đáp. Nhưng khi xuất phát từ sự dửng dưng, làm cho có thì sự đền đáp đó lại trở nên vô nghĩa. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy cho đi lòng biết ơn đối với những con người đã đóng góp, cống hiến trong thầm lặng. Lẽ sống đó luôn hiện hữu trong câu nói của R.Tago: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm”.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi chào đón xuân mới, định kỳ hàng năm, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu, nguyên lãnh đạo Trung tâm. Đây là hoạt động thường niên rất ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, cùng sự tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm đối với các thế hệ cán bộ đã có nhiều đóng góp, cống hiến vì sự phát triển của Trung tâm.

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, luôn đi đầu trong công tác quy hoạch, điều tra và bảo vệ tài nguyên nước, với đặc điểm có tỷ lệ thanh niên lớn tại các đơn vị, phòng, Ban, thanh niên Trung tâm lấy đó là nền tảng, sức mạnh để tham gia thực hiện các dự án quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh lớn bao gồm: sông Hồng – Thái Bình, sông Cửu Long, Sê san – Srêpok và các dự án quy hoạch, bảo vệ, điều tra lớn của các địa phương.

Với những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được quy định tại chức năng nhiệm vụ, thanh niên Trung tâm QH&ĐTTNNQG nguyện đem hết sức trẻ để cống hiến, hoàn thành những định hướng, nhiệm vụ cụ thể trong các mảng thuộc lĩnh vực bao gồm:

QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

(1). Tiếp tục hoàn thiện các quy định kỹ thuật, hướng dẫn lập quy hoạch tài nguyên nước theo thẩm quyền.

(2). Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực lớn như: sông Hồng – Thái Bình, Cửu Long và các lưu vực sông liên tỉnh khác theo Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước.

(3). Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các công cụ, mô hình toán cho việc lập quy hoạch tài nguyên nước.

ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

(1). Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.

(2). Tăng cường công tác quản lý giám sát kiểm tra để đảm bảo chất lượng các dự án chuyên môn.

(3). Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác điều tra tài nguyên nước.

(4). Hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra, bảo vệ tài nguyên nước.

QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đến năm 2030, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trở thành đơn vị hàng đầu khu vực về lĩnh vực quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước và tiệm cận đơn vị cùng chức năng uy tín trên thế giới. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm:

(1). Thiết kế, chế tạo sản xuất, thử nghiệm công nghệ quan trắc và phân tích chất lượng nước.

(2). Triển khai quan trắc, đo đạc và quản lý mạng lưới trạm.

(3). Đánh giá, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

(4). Phát triển phần mềm, hệ thống thông tin và truyền thông.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (04/3/2008 – 04/3/2018), nhìn lại những thành tựu, kết quả thế hệ đi trước đã thực hiện trong các mảng của lĩnh vực tài nguyên nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, thế hệ thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tri ân, lấy đó là thước đo, là chuẩn mực. Tiếp tục tiếp bước các thế hệ đi trước để cùng thực hiện những hoạt động, nhiệm vụ hiện tại và những định hướng chiến lược tương lai để xứng đáng với định hướng là đơn vị đi đầu về quy hoạch, điều tra, quan trắc trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

(Đồng chí Bùi Du Dương, Bí thư Đoàn TNCSHCM TTQH&ĐTTNNQG)