Thanh niên Trung tâm tập trung trí tuệ, nhiệt huyết tuổi trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

_HNM6666Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đoàn cơ sở có tiền thân là Chi đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (2009 – 2010) và được phát triển tổ chức đoàn lên cấp cơ sở theo Quyết định số 26 QĐ/ĐTNB ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất giữa Chi đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước với Đoàn TNCSHCM Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Để phù hợp với đặc điểm trong tình hình mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chính quyền và các đoàn thể khác trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngày 18 tháng 9 năm 2013, Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 32 QĐ/ĐTNB về việc đổi tên Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thành Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Hiện tại, Đoàn thanh niên Trung tâm có 06 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số 212 đoàn viên, trong đó có 26% đoàn viên là đảng viên, 30% đoàn viên nữ, 70% đoàn viên nam, 20% đoàn viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, 65% đoàn viên có trình độ Đại học, 15% đoàn viên có trình độ Trung cấp, cao đẳng.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, Lãnh đạo Trung tâm, Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp và giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm, Đoàn thanh niên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Trung tâm và Đoàn cấp trên giao phó.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thanh niên

Xác định được vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là rất quan trọng đối với việc định hướng cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế thế giới, cũng như hiện đại hóa ngành tài nguyên nước. Trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Trung tâm và Đoàn thanh niên Bộ, Đoàn thanh niên Trung tâm đã luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc cho các thế hệ Thanh niên thông qua các hoạt động như:

Thứ nhất, tất cả đoàn viên Đoàn thanh niên Trung tâm đều thấm nhuần tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết của Đảng do Đảng uỷ Bộ, Đảng ủy Trung tâm tổ chức.

Thứ hai, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Đoàn thanh niên Trung tâm đã tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt và dần có sự chuyển biến từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tự giác trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…

Thứ ba, hàng năm Đoàn thanh niên Trung tâm đã tổ chức và hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như: Chương trình “Môi trường xanh – Văn hoá đẹp”, Chương trình Hiến máu nhân đạo, Khóa tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, Tọa đàm về Lý tưởng sống, Khóa tập huấn Kỹ năng nghiên cứu khoa học cho thanh niên, thành lập Tổ Tin học – Ngoại ngữ của thanh niên, Giải thi đấu thể thao tháng thanh niên, Chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Chương trình “Quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ”, Phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, Phong trào thi đua xây dựng người viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, Phong trào “Xây dựng văn hóa công sở và ngày làm việc 8h có chất lượng, hiệu quả”; Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo Bộ với thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường”, Chương trình “Thanh niên xung kích” của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2014 – 2020, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2016” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại huyện đảo Trường Sa, Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Hội thảo khoa học và Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3) do Bộ TNMT tổ chức, tổ chức Cuộc thi “Hành động vì nguồn nước” trên phạm vi toàn quốc, tổ chức Diễn đàn “Chung tay vì nguồn nước”, Chương trình “Cam kết bảo vệ nguồn nước”, Triển lãm ảnh “Nước với Trường Sa”,…

Thứ tư, thực hiện công tác phát triển Đảng, trong 10 năm qua, Đoàn thanh niên Trung tâm đã giới thiệu cho Đảng 50 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trung tâm và Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc, một số đoàn viên được vào cấp ủy, qua đó cho thấy Đảng ủy Trung tâm luôn nhìn nhận vấn đề đào tạo cán bộ trẻ trong tương lai của Trung tâm.

Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong 10 năm qua, với số lượng đoàn viên hiện tại chiếm khoảng 30% tổng số viên chức, người lao động của Trung tâm, thanh niên có vai trò rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc. Đoàn thanh niên Trung tâm có 28 đoàn viên đóng vai trò nòng cốt, giữ vai trò lãnh đạo cấp Phòng, Ban, Trung tâm và cấp phòng ở đơn vị trực thuộc như: 02 Trưởng ban, 04 Phó Trưởng ban, 01 Giám đốc Trung tâm, 02 Phó Giám đốc Trung tâm, 01 Kế toán trưởng, 14 Trưởng phòng, 04 Phó Trưởng phòng. Các thành tích nổi bật của thế hệ trẻ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thể hiện qua những kết quả sau:

Thứ nhất, đoàn viên thanh niên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, giám sát, tìm kiếm, bảo vệ tài nguyên nước.

Thứ hai, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Trung tâm đã đứng tên Chủ nhiệm nhiều đề tài về chuyên môn, khoa học công nghệ. Nhiều đoàn viên đã được tham gia thực hiện nhiều đề án, đề tài, dự án lớn của Chính phủ và Bộ TNMT như: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”, Dự án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”, Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”,…

Thứ ba, việc đảm bảo hệ thống thông tin của Trung tâm hoạt động ổn định có sự đóng góp rất lớn của thế hệ trẻ – những cán bộ được đào tạo cơ bản, luôn được tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, quan trắc, cảnh báo tài nguyên nước cũng như công tác văn phòng, kế hoạch tài chính.

Nhiều cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên Trung tâm được khen thưởng các cấp

Với nhiều đóng góp thiết thực, trong 10 năm qua, Đoàn thanh niên Trung tâm đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý: 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM, 01 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng Giấy chứng nhận Thanh niên làm theo lời Bác, 01 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng, 03 cá nhân và 03 tập thể được tặng Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, 12 tập thể và 39 cá nhân được tặng Giấy khen của Đoàn TNCSHCM Bộ TNMT.

Có thể nói rằng, trong 10 năm qua, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên Bộ TNMT, Đoàn thanh niên Trung tâm đã có sự nỗ lực không ngừng nhằm tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác chuyên môn và phong trào hoạt động đoàn, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn Trung tâm, từng bước khẳng định vị thế của thanh niên Trung tâm trong khối các cơ sở Đoàn thuộc Bộ TNMT. Tổ chức Đoàn thanh niên Trung tâm ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của tuổi trẻ Trung tâm, gắn kết hoạt động của thanh niên với các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trung tâm, Lãnh đạo Trung tâm và Đoàn TNCSHCM Bộ TNMT, Đoàn thanh niên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác điều tra cơ bản, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, đưa thông tin, tư liệu tài nguyên nước đến với cộng đồng và góp phần đóng góp vào sự vững mạnh, phát triển chung của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

(Bà Lê Hồng Nhung, UVBTV, Đoàn TNCSHCM Trung tâm QH&ĐTTNNQG)