Thư chúc mừng của đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhân dịp 10 năm thành lập (2008 – 2018)

Co_Bo_2017Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018
Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (04/3/2008 – 04/3/2018), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn cả nước, cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường. Qua chặng đường 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Trung tâm đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế, uy tín trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường. Những thành quả lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường nói riêng và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm còn tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước. Kết quả hoạt động dịch vụ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, góp phần ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người lao động mà còn có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc, hỗ trợ giải quyết có hiệu quả những khó khăn về nước sạch ở các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Với những thành tích xuất sắc đáng tự hào đó, Trung tâm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, tôi chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Trung tâm. Các đồng chí đã đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, góp phần vào sự phát triển đất nước nói chung. Tôi tin tưởng với truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm sẽ giữ vững vị thế là đơn vị đi đầu của ngành tài nguyên và môi trường trong thực hiện công tác quy hoạch, điều tra, cảnh báo, dự báo, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đổi mới tổ chức, quản lý chủ động, sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, sản xuất phục vụ tích cực cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Chúc các đồng chí sức khoẻ và thành công.
Chào thân ái!

TRẦN HỒNG HÀ
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường