“Song song với việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Trung tâm cần tăng cường bàn giao những kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước cho các địa phương”

bacLai_so_ket_2014Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, được tổ chức chiều ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên quản đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo các phòng ban, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm QH&ĐTTNNQG và đại diện các đơn vị báo chí, truyền thông cùng tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Lai, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2014. Năm 2014, Trung tâm triển khai nhiều công việc quan trọng, với khối lượng công việc lớn; công tác xây dựng và triển khai kế hoạch được thực hiện rất tốt; cơ cấu bộ máy tổ chức đã dần cải thiện; công tác hợp tác quốc tế được đặc biệt chú trọng đẩy mạnh.

Để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2014, Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, các thế mạnh để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản; hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng nâng cao trình độ viên chức, người lao động, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức. Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế; quan tâm khen thưởng các đơn vị cơ sở, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để kịp thời động viên viên chức, người lao động.

Song song với việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Trung tâm cần tăng cường bàn giao những kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước cho các địa phương. Đó sẽ là những kết quả rất hữu ích cho các địa phương. Bởi công tác điều tra tài nguyên nước của chúng ta có tính đặc thù, khác với các công tác điều tra khoa học cơ bản, là điều tra phục vụ sản xuất. Do đó, Trung tâm cần làm sao để các kết quả điều tra được ứng dụng sâu rộng vào thực tế.

Athanh_so_ket_2014

Trước đó, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đã trình bày những kết quả Trung tâm đạt được thông qua bản Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Năm 2014, Trung tâm được giao thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ, 12 nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước và 03 nhiệm vụ mở mới; 01 nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc quốc gia tài nguyên nước; 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 05 đề tài khoa học công nghệ chuyển tiếp và 6 đề tài mở mới cấp Bộ, 06 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA; 02 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 dự án mở mới xây dựng cơ bản. Trong 6 tháng đầu năm 2014 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014.

cothidua_so_ket_2014

Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

tangbkcanhan_so_ket_2014

Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

(Hồng Nhung – NAWAPI)