Rà soát tạm dừng một số dự án triển khai chậm, tập trung vốn đẩy nhanh các dự án trọng tâm khác

vv45Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc sáng 19/3 với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐTTNN) nhằm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012. Theo Thứ trưởng, tiến độ triển khai một số dự án chuyển tiếp chậm tiến độ do bố trí kinh phí dàn trải. Có những dự án đã kết thúc nhưng việc chuyển giao cho địa phương cũng như công tác quảng bá kết quả dự án, nhất là các đề tài khoa học trên các phương tiện thông tin chưa được quan tâm đúng mức. Trung tâm cần rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc triển khai các dự án trọng tâm năm 2012 và nâng cao vị thế của mình thông qua công tác thông tin, quảng bá các dự án.

Báo cáo của Trung tâm QH &ĐTTNN cho biết: Năm 2012, Trung tâm thực hiện 18 đề án, dự án chuyển tiếp gồm: Đề án” Điều tra đánh giá nguồn nuớc duới đất (NDĐ) tầng Neogen vùng TP.Hà Nôi; Điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), điều tra, đánh giá NDĐ vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận…Lập và trình Bộ 3 nhiệm vụ quy hoạch, 4 dự án mở mới, nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số đề tài khoa học trọng tâm và các nhiệm vụ khác.

Báo cáo nêu một số giải pháp của Trung tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2012 như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và triển khai thực hiện các dự án ngay từ những ngày tháng đầu năm; Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; Bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao và mở rộng các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực tài nguyên nước.

Trung tâm kiến nghị Bộ xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí cho các dự án chuyên môn đã được thông báo trong danh mục dự án mở mới năm 2012.

 vv46

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)