Rà soát sửa chữa sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I


http://nawapi.gov.vn/http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2018/10/bao1.jpgSáng ngày 30/10/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp rà soát sửa chữa sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề án.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án  Chính phủ nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

Theo ông Huy, sản phẩm của đề án gồm các báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của đề án. Tuy nhiên, báo cáo còn nhiều vấn đề nhược điểm cần phải thống nhất và sửa chữa nghiêm túc trước khi trình lên cấp trên như: nội dung hình vẽ cần thống nhất tất cả các hình trong một trang A4 để dễ nhìn và khoa học hơn, phần cơ sở dữ liệu cần sắp xếp lại tất cả các cơ sở dữ liệu trong quá trình điều tra, đánh giá ban đầu của Đề án chứ không chỉ có dữ liệu mạng lưới quan trắc, các lỗi chính tả cơ bản cần được rà soát kĩ lưỡng như yêu cầu trong cuộc họp thẩm định ngày 29/10/2018 hội đồng đã đưa ra.

 Các chủ nhiệm đề án và các cán bộ tham gia đều đồng ý chỉnh sửa theo yêu cầu để hoàn tất các nội dung một cách thống nhất.

Kết luận tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I tại 9 đô thị cần gấp rút chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án một cách nhanh chóng và chính xác.

(TTDLTNN)