Đoàn kiểm tra công tác văn phòng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao chất lượng các văn bản đi của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

toancanh_ktvpThực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Đoàn kiểm tra công tác văn phòng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác văn phòng tại Trung tâm. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác văn phòng là ông Vũ Văn Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại diện lãnh đạo Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã tham gia buổi làm việc.

anhThanh_ktvp

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, trong thời gian qua Trung tâm đã rất chú trọng công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng. Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh mong rằng, các đồng chí trong Văn phòng Bộ, Đoàn kiểm tra công tác văn phòng có nhiều ý kiến đánh giá, góp ý để công tác văn phòng của Trung tâm được hoàn thiện hơn nữa.

anhLong_PCVP_Bo

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, ông Vũ Văn Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, Văn phòng Trung tâm đã báo cáo rất toàn diện, sâu sát về mọi mặt trong công tác văn phòng của Trung tâm. Trung tâm đã áp dụng hiệu quả, triển khai tốt phần mềm Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường Vũ Văn Long đánh giá cao công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm, đặc biệt các văn bản đi của Trung tâm ban hành đạt chất lượng cao.

coHang_ktvp

Cloan_bc_ktvp

toancanh_ktvp

(Hồng Nhung – NAWAPI)