Đoàn cán bộ NAWAPI dự tuần lễ nước quốc tế Hàn Quốc và diễn đàn kinh tế tài nguyên nước

Từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2017, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đã có chuyến công tác tham dự diễn đàn kinh tế tài nguyên nước lần thứ 8 nằm trong chương trình tuần lễ nước quốc tế Hàn Quốc. Đây là diễn đàn kết nối các tổ chức, đơn vị hoạt động trong ngành nước với quy mô quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp an ninh nguồn nước ở tầm khu vực cũng như quốc gia và liên quốc gia. Hàn Quốc là nước có nhiều kinh nghiệm và thành công trong quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước, thông qua tuần lễ nước quốc tế và diễn đàn kinh tế tài nguyên nước, Hàn Quốc muốn chia sẻ cả về kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài tìm kiếm các đối tác hợp tác, tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cùng cán bộ kỹ thuật NAWAPI đã có nhiều trao đổi, đóng góp về các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam và vấn đề chung mang tính quốc tế. Tại hội thảo, NAWAPI cũng đã đề xuất dự án xây dựng nền tảng hỗ trợ ra quyết định cấp khu vực trong quản lý nước xuyên biên giới ở Việt Nam với vùng nghiên cứu là lưu vực sông Mê Công. Có thể xem đây như một nỗ lực đóng góp từ phía Việt Nam trong vấn đề phát triển sử dụng bền vững tài nguyên nước với nguồn nước xuyên biên giới mà cụ thể là lưu vực sông Mê Công (Bao gồm cả Trung Quốc).
Bên lề hội thảo, đoàn đại biểu NAWAPI đã có buổi tham quan và làm việc với công ty phát triển tài nguyên nước Hàn Quốc KWater, trung tâm thông tin nước dưới dưới đất thuộc KWater. Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh bày tỏ ấn tượng sâu sắc với sự chuyên nghiệp, các công nghệ tiên tiến đang được xây dựng, ứng dụng tại KWater trong quản lý tài nguyên nước nói chung, hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước ngầm nói riêng. Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ xây dựng quy trình tác nghiệp cảnh báo dự báo tài nguyên nước tại Việt Nam với lãnh đạo KWater qua đó các hoạt động kỹ thuật cụ thể sẽ được tiến hành ngay trong thời gian ngắn sắp tới.